Costume by Mikhail Larinov, Natalia’s husband

Costume by Mikhail Larinov, Natalia’s husband