Lyubov Popova Lady with a Guitar

Lyubov Popova Lady with a Guitar